Plenary Lectures and Short Courses

CIMAV-Monterrey-México
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-Brasil
 
 
Universidad de Yachay-Ecuador
 
Universidad de la Habana-Cuba
 
McMaster University- Canada
 
University of Texas at El Paso, USA
 
AVS-USA
 
Engineering Semtech-Aguascalientes